HANDEL- og medlems BETINGELSER

§1 Medlemskab/bootcamp
Et medlemskab eller købt bootcamp er personligt, og må ikke benyttes af andre. I tvivlstilfælde kan Rawfit Concept og Power Studio forlange at se legitimation. Ændring i persondata som f.eks. navn, adresse, e-mail, telefonnummer, bankkonto skal meddeles til administration@powerstudio.dk 

§2 Medlemsbetingelser 
Rawfit Concept og Power Studio kan ændre medlemsbetingelserne med et varsel på 30 dage. 

§3 Varighed
En bootcamp kan ikke opsiges, men slutter automatisk når den periode udløber, som der er betalt for. Uanset årsag gives der hverken hel eller delvis refusion af forudbetalte kontante medlemskaber. Ved PBS/DIBS-aftale er der tale om et løbende medlemskab, der fortsætter indtil det opsiges af én af parterne i henhold til §4.

§4 Opsigelse 
Kontant medlemskab kan ikke afbrydes i den aftalte periode. Opsigelsesfrist for PBS-medlemskab er løbende måned + 1 måned. Opsigelsen skal ske skriftligt til administration@powerstudio.dk

§5 Prisændringer 
Rawfit Concept og Power Studio forbeholder sig ret til at foretage prisændringer. Sådanne vil blive varslet via e-mail senest 25 dage før prisændringerne træder i kraft. 

§6 Ledige pladser 
Rawfit Concept og Power Studio kan ikke garantere ledige pladser på de oprettede åbne hold, idet holdene bliver fyldt op efter “først til mølle”-princippet. 

§7 Afbud 
I tilfælde af afbud til holdtræning, skal dette foretages via booking senest dagen før kl. 19 – HVIS det gælder et afbud til et MORGENHOLD. 
Hvis afbuddet gælder et AFTENHOLD, skal dette ske 3 timer før holdstart. 

Afbud til ene-lektioner skal meldes senest dagen før kl. 12 via telefon. Ved for sent afbud eller udeblivelse er det ikke muligt at få den afmeldte lektion godtgjort. 

§8 Værdigenstande 
Medbringes på eget ansvar 

§9 Ansvar 
Al træning sker på eget ansvar. Som medlem af Rawfit Concept og Power Studio er man selv ansvarlig for at være i en helbredstilstand, der tillader deltagelse. Rawfit Concept og Power Studio tager ikke ansvar for personskader som følge af ulykke under træning. I øvrigt følges dansk erstatningsret på området. 

§10 Hold udbud 
Rawfit Concept og Power Studio har ret til løbende at ændre udbuddet af antal hold. Antallet af hold afhænger af antal medlemmer. 

§11 Fortrydelsesret 
Ved køb over Internettet har du som udgangspunkt 14 dages fortrydelsesret. Hvis du imidlertid vælger en startdato, som ligger inden for 14 dage frafalder fortrydelsesretten ved startdatoen. 

§12 Kvittering 
Kvitteringen for købet sendes til den indtastede e-mailadresse. Kunden er selv ansvarlig for at de indtastede oplysninger er korrekte. 

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.